Ahok Ternyata Balas Dendam

Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok/Net