Ketua Dewan Pertimbangan Nasdem Jabar Berpeluang Diperiksa Lagi KPK

Ketua Dewan Pertimbangan Partai Nasdem Jabar, Rajiv/RMOL